Danh mục: Tin tức

THIẾU MẸ

Ý 29 tuổi rồi, nhưng nàng yêu cuộc nào sạt tình cuộc đó. Rồi nàng chậc kệ đời, đến đâu thì đến, nhân duyên vô định. Ý có một lòng tốt vô bờ bến. Lòng tốt ấy tựa như …phốt đang đặc dày trên mạng. Sau cuộc tình thứ 4,